Znaleziono 30 wyników

autor: pisanie
02 lut 2020, 19:48
Forum: Pisanie prac z prawa
Temat: Tematy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 13076

Re: Tematy

Kilka lat minęło, więc lata należałoby zaktualizować - z 2015-2017 na 2017-2019
autor: pisanie
02 lut 2020, 19:45
Forum: Prace z ekonomii
Temat: Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4422

Re: Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych

Najprościej wyglądałoby to tak:

Temat:
Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wstęp

Rozdział I.
Teoria analizy strategicznej przedsiębiorstwa
1. Analiza makrootoczenia
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego
2.1. Zasady wyodrębniania sektora
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji
2.3. Pozostałe metody
3. Analiza potencjału strategicznego firmy
3.1. Bilans strategiczny przedsiębiorstw
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu
3.3. Analiza łańcucha wartości
3.4. Benmarking
4. Analiza Swot i inne metody prezentacji pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
4.1. Analiza SWOT
4.2. Analiza PEST
4.3. Pozostałe metody
5. Podsumowanie

Rozdział II.
Analiza Investors TFI SA.
1. Geneza powstania
2. Oferta produktowa

Rozdział III.
Analiza strategiczna Investors TFI SA.
1. Analiza pięciu sił konkurencji
2. Analiza łańcucha wartości
3. Analiza SWOT
4. Analiza PEST
5. Propozycje kierunków i możliwości rozwoju

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
autor: pisanie
14 sty 2020, 13:34
Forum: Pisanie prac z pedagogiki
Temat: Praca socjalna
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 5136

Re: Praca socjalna

Na szybko może być coś takiego:

Wstęp
Rozdział I. Sieroctwo społeczne – charakterystyka zjawiska
1.1. Pojęcie sieroctwa społecznego
1.2. Przyczyny sieroctwa społecznego
1.2.1. Alkoholizm
1.2.2. Narkomania
1.2.3. Prostytucja
1.2.4. Ubóstwo
1.2.5. Przemoc w rodzinie
1.3. Sieroctwo naturalne
Rozdział II. Formy pomocy sierotom społecznym
2.1. Ustawa o pomocy społecznej
2.2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2.3. Instytucje niosące pomoc sierotom społecznym
2.3.1. Policyjna izba dziecka
2.3.2. Pogotowie opiekuńcze
2.3.3. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
2.3.4. Dom dziecka
Rozdział III. Pochodzenie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej
3.1. Metodologia badań
3.2. Wyniki badań
3.3. Wskazania do wyników badań
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks
autor: pisanie
15 mar 2019, 19:06
Forum: Pisanie prac z logistyki
Temat: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 15614

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Mamy nadzieję, że teraz będzie dobrze:

Spis treści.
Wstęp.
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury.
1.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
1.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
1.3. Metody klasyfikacji zapasów
1.4. Planowanie wielkości zapasów
Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energa-Operator SA. Oddział
w Olsztynie.
2.1. Powstanie i rozwój Spółki
2.2. Zakres działalności Przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna Firmy
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie.
3.1. Ogólna charakterystyka procesów zaopatrzenia Spółki
3.2. Logistyka procesów zaopatrzenia Przedsiębiorstwa
3.3. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia Firmy
Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel i rysunków
Aneks.

Pozdrawiamy
autor: pisanie
15 mar 2019, 18:56
Forum: Pisanie prac z logistyki
Temat: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 15614

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Poprawiliśmy:

Temat pracy: Logistyka procesów zaopatrzenia
na przykładzie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie
Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury
1.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
1.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
1.3. Metody klasyfikacji zapasów
1.4. Planowanie wielkości zapasów
Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energa-Operator SA.
2.1. Powstanie i rozwój Przedsiębiorstwa
2.2. Zakres działalności Przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie w Przedsiębiorstwie
2.4. Misja i wizja działalności Przedsiębiorstwa
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Energa-Operator SA.
3.1. Integracja procesów logistycznych
3.2. Fizyczne przepływy zasobów rzeczowych
3.3. Przepływy strumieni informacyjnych
3.4. Podstawowe kierunki działalności logistycznej
3.5. Logistyka procesów zaopatrzenia Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.5.1. Charakterystyka procesów zaopatrzenia
3.5.2. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks
autor: pisanie
15 mar 2019, 18:47
Forum: Pisanie prac z logistyki
Temat: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 15614

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

Plan mógłby tak wyglądać:

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Istota logistyki
1.1. Teoretyczne podstawy logistyki
1.2. Istota i zakres logistyki
1.3. Integracja procesów logistycznych
1.3.1. Fizyczne przepływy zasobów rzeczowych.
1.3.2. Przepływy strumieni informacyjnych.
1.3.3. Podstawowe kierunki działalności logistycznej
Rozdział II. Charakterystyka procesów logistyki zaopatrzenia
2.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
2.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
2.3. Prakseologiczne metody klasyfikacji zapasów
2.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego
Rozdział III. Charakterystyka Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.1. Ogólna charakterystyka Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.1.1. Oferta
3.1.2. Status prawny
3.1.3. Departamenty i oddziały
3.2. Logistyka procesów zaopatrzenia Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.2.1. Charakterystyka procesów zaopatrzenia
3.2.2. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

TO tylko propozycja, plan można ułożyć na wiele sposobów.
autor: pisanie
22 maja 2018, 20:17
Forum: Pisanie prac z prawa
Temat: Tematy
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 13076

Re: Tematy

Proszę bardzo, przykładowy plan:

Wstęp

Rozdział I. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
1.1. Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych
1.2. Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce
1.3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Finansowanie samorządów w Polsce
1.3.2. Fundusze UE wspierające jednostki samorządu terytorialnego
1.3.3. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego

Rozdział II. Kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków publicznych
2.2. Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych
2.3. Charakterystyka prawa zamówień publicznych

Rozdział III. Ocena wykonania budżetu gminy X w latach 2015-2017
3.1. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2015
3.2. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2016
3.3. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2017
3.4. Ocena gospodarowania finansami gminy X w latach 2015-2017

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
autor: pisanie
22 maja 2018, 20:16
Forum: Pisanie prac z pedagogiki
Temat: Hipotezy
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 6471

Hipotezy

Hipoteza wywodzi się z greckiego słowa hipothesis, a jego polskim odpowiednikiem jest słowo „przypuszczenie" lub „domysł”. Chodzi tu więc o przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia czegoś, który oczywiście wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji poprzez odpowiednie badania stosowane w danej nauce
Hipotezy stanowią stwierdzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany uprzednio problem badawczy. Mówi się też wręcz, że są odpowiedzią na pytanie uosabiające problem badawczy. Są jednak zawsze świadomie przyjętymi przypuszczeniami czy założeniami, wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia w wyniku badań naukowych. Są to założenia odnoszące się do przewidywanego końcowego rezultatu badań nad interesującym badacza problemem , ale nigdy nie przesadzają o ich ostatecznych wynikach lub płynących z nich wnioskach .
Hipotezy wyznaczają sposób organizacji badań, elementy warsztatu badawczego, na przykład narzędzia badawcze i procedury weryfikacyjne. Hipoteza powinna być konkretna, twórcza, instruktywna (to znaczy powinna stanowić jasną przesłankę do budowania technik i narzędzi badawczych) .
Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania empirycznego nie może pretendować do miana hipotezy naukowej.
Jerzy Kmita ujmuje to tak: Aby zaproponowane do przyjęcia hipotezy mogły być sprawdzone, muszą być sprawdzalne, tzn. muszą być powiązane (...) związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi; zdania te może obserwacja bezpośrednio potwierdzić i wtedy sprawdzane hipotezy są również potwierdzone, bądź też zdania te mogą okazać się - w świetle obserwacji - fałszywe i wtedy sprawdzane hipotezy na ogół odrzucimy. Sprawdzalność zatem zdań proponowanych na twierdzenia danej dyscypliny empirycznej, a więc sprawdzalność hipotez nakłada określone warunki na sposób ich formułowania: na dobór terminów, za pomocą których hipotezy te, a więc ostatecznie wszelkie twierdzenia syntetyczne, są budowane.
---
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 48.
F. Barnes, [w:] M. Łobocki (red.), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, s. 132 - 133.
S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 66 - 67.
J. Kmita, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 225.
autor: pisanie
03 kwie 2018, 17:46
Forum: Porady dotyczące pisania prac
Temat: Zakończenie pracy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5640

Re: Zakończenie pracy

I jeszcze przykładowe zakończenie przy licencjackiej na wzór:

Transport i jego znaczenie są oczywiste chyba dla wszystkich. To właśnie on determinuje podstawowe czynności ludzi, takie jak praca, nauka czy działalność gospodarcza. Wraz z postępem technicznym zwiększają się możliwości dotyczące warunków prowadzenia transportu.
Do charakterystycznych cech transportu zaliczyć można jego właściwość zwiększania przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, poprzez ograniczanie negatywnego wpływu przestrzeni na warunki ich wytwarzania. Mniej więcej oznacza to, że samo istnienie transportu powoduje, iż dobra te i usługi nie muszą być wytwarzane wszędzie tam gdzie są potrzebne, lecz w miejscach, w których istnieją ku temu możliwie najlepsze warunki techniczne i ekonomiczne. Usługi transportowe są konsumowane w tym samym momencie, gdy się je wykonuje i jako takie nie mogą być „składowane” i dostarczone na rynek po ich wyprodukowania. Stwierdzenie to jest oczywiste, niemniej jednak wynikają z niego istotne konsekwencje gospodarcze, bowiem jednoczesność produkcji i konsumpcji usług transportowych pociąga za sobą potrzebę budowania i utrzymywania w gotowości eksploatacyjnej takich urządzeń infrastruktury transportowej, w których „zmagazynowana” powinna być zdolność przewozowa transportu odpowiadająca potencjalnym, najwyższym oczekiwaniom obsługiwanego obszaru.
W tym pojęciu transport kolejowy o charakterze towarowym w Polsce w ostatnich latach borykał się z dużymi problemami. Zmniejszała się ilość i wielkość przewożonych ładunków, narastało bezrobocie i dewastacja infrastruktury. Jednakże od 2001 roku, od kiedy powstałą Spółka PKP Cargo S.A. można zaobserwować powolne tendencje do poprawy sytuacji. Pomimo tego, że cały transport kolejowy cały czas ma ogromny deficyt, to jednak same przewozy towarowe w ostatnich latach przynoszą zyski, które trzeba przyznać są dość znaczące w całej strukturze dochodów Grupy PKP S.A. Cieszy na pewno fakt, iż towarowy transport kolejowy odradza się w strukturze polskiego transportu po latach zaniedbania i trudności. Misja i cele, jakie stawia przed sobą firma PKP Cargo S.A. są na pewno ambitne i w razie ich skutecznego realizowania spółka stanie się jednym z bardziej znaczących przewoźników towarowych w tej części Europy.
autor: pisanie
03 kwie 2018, 17:44
Forum: Pisanie prac z informatyki
Temat: Potrzebuję pomocy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 7336

Re: Potrzebuję pomocy

W tej chwili nie mamy specjalisty z zakresu informatyki. Nie za bardzo możemy pomóc, ale może ktoś z forumowiczów...