Hipotezy

Tu dzielimy się poradami odnoście pisania prac z pedagogiki oraz informacjami o serwisach pomagających w pisaniu takich prac
pisanie
Administrator
Posty: 30
Rejestracja: 26 lut 2015, 12:00

Hipotezy

Post autor: pisanie »

Hipoteza wywodzi się z greckiego słowa hipothesis, a jego polskim odpowiednikiem jest słowo „przypuszczenie" lub „domysł”. Chodzi tu więc o przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia czegoś, który oczywiście wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji poprzez odpowiednie badania stosowane w danej nauce
Hipotezy stanowią stwierdzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany uprzednio problem badawczy. Mówi się też wręcz, że są odpowiedzią na pytanie uosabiające problem badawczy. Są jednak zawsze świadomie przyjętymi przypuszczeniami czy założeniami, wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia w wyniku badań naukowych. Są to założenia odnoszące się do przewidywanego końcowego rezultatu badań nad interesującym badacza problemem , ale nigdy nie przesadzają o ich ostatecznych wynikach lub płynących z nich wnioskach .
Hipotezy wyznaczają sposób organizacji badań, elementy warsztatu badawczego, na przykład narzędzia badawcze i procedury weryfikacyjne. Hipoteza powinna być konkretna, twórcza, instruktywna (to znaczy powinna stanowić jasną przesłankę do budowania technik i narzędzi badawczych) .
Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania empirycznego nie może pretendować do miana hipotezy naukowej.
Jerzy Kmita ujmuje to tak: Aby zaproponowane do przyjęcia hipotezy mogły być sprawdzone, muszą być sprawdzalne, tzn. muszą być powiązane (...) związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi; zdania te może obserwacja bezpośrednio potwierdzić i wtedy sprawdzane hipotezy są również potwierdzone, bądź też zdania te mogą okazać się - w świetle obserwacji - fałszywe i wtedy sprawdzane hipotezy na ogół odrzucimy. Sprawdzalność zatem zdań proponowanych na twierdzenia danej dyscypliny empirycznej, a więc sprawdzalność hipotez nakłada określone warunki na sposób ich formułowania: na dobór terminów, za pomocą których hipotezy te, a więc ostatecznie wszelkie twierdzenia syntetyczne, są budowane.
---
J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 48.
F. Barnes, [w:] M. Łobocki (red.), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, s. 132 - 133.
S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2009, s. 66 - 67.
J. Kmita, [w:] J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004, s. 225.

ODPOWIEDZ