Strona 1 z 1

Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 18:07
autor: Mich
Mam wybrany temat pracy licencjackiej - Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
Szukam pomocy w ułożeniu planu pracy. Ktoś, coś pomoże?

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 18:47
autor: pisanie
Plan mógłby tak wyglądać:

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Istota logistyki
1.1. Teoretyczne podstawy logistyki
1.2. Istota i zakres logistyki
1.3. Integracja procesów logistycznych
1.3.1. Fizyczne przepływy zasobów rzeczowych.
1.3.2. Przepływy strumieni informacyjnych.
1.3.3. Podstawowe kierunki działalności logistycznej
Rozdział II. Charakterystyka procesów logistyki zaopatrzenia
2.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
2.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
2.3. Prakseologiczne metody klasyfikacji zapasów
2.4. Planowanie zaopatrzenia materiałowego
Rozdział III. Charakterystyka Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.1. Ogólna charakterystyka Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.1.1. Oferta
3.1.2. Status prawny
3.1.3. Departamenty i oddziały
3.2. Logistyka procesów zaopatrzenia Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.2.1. Charakterystyka procesów zaopatrzenia
3.2.2. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

TO tylko propozycja, plan można ułożyć na wiele sposobów.

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 18:54
autor: Mich
Promotor życzy sobie, że musi być coś takiego:

Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury
2.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
2.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
2.3. Metody klasyfikacji zapasów
2.4. Planowanie wielkości zapasów
Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa
2.1. Powstanie i rozwój
2.1. Zakres działalności
2.1. Struktura organizacyjna, zatrudnienie
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Te prakseologiczne metody zapasów odpadają nie rozumie promotor o co chodzi. Może coś innego.
Trzeci rozdział analityczny rozbudować o I. II rozdział w oparciu o to co napisane.Proszę to jeszcze raz przeanalizować.

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 18:56
autor: pisanie
Poprawiliśmy:

Temat pracy: Logistyka procesów zaopatrzenia
na przykładzie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie
Spis treści
Wstęp
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury
1.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
1.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
1.3. Metody klasyfikacji zapasów
1.4. Planowanie wielkości zapasów
Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energa-Operator SA.
2.1. Powstanie i rozwój Przedsiębiorstwa
2.2. Zakres działalności Przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna, zatrudnienie w Przedsiębiorstwie
2.4. Misja i wizja działalności Przedsiębiorstwa
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Energa-Operator SA.
3.1. Integracja procesów logistycznych
3.2. Fizyczne przepływy zasobów rzeczowych
3.3. Przepływy strumieni informacyjnych
3.4. Podstawowe kierunki działalności logistycznej
3.5. Logistyka procesów zaopatrzenia Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
3.5.1. Charakterystyka procesów zaopatrzenia
3.5.2. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 18:58
autor: Mich
według tego, co mi się wydaje:
1.całkowicie usunąć punkt 4 z rozdziału 2. Jeżeli pisać o misji,
to możesz to ująć w punkcie 1
2. Podrozdziały do rozdziału 3 mają się nijak do tematu tej pracy, czyli
właściwie są nie na temat.
Przepływy informatyczne? - przecież to praca o zaopatrzeniu, a nie
informatyce.
Przepływ zasobów rzeczowych? - ktoś może rozumieć to szerzej, niż
zaopatrzenie. Maszyny, to też są zasoby rzeczowe.
Podstawowe kierunki? - ta praca ma być konkretnie o zaopatrzeniu, więc
nie ma sensu poświęcać rozdziału o podstawowych kierunkach, bo w to
wejdzie i produkcja i dystrybucja.

Temat pracy:
Logistyka procesów zaopatrzenia
na przykładzie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie

Spis treści.
Wstęp.
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury.
1.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia.
1.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia.
1.3. Metody klasyfikacji zapasów.
1.4. Planowanie wielkości zapasów.

Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energa-Operator SA. Oddział
w Olsztynie.
2.1. Powstanie i rozwój Spółki
2.2. Zakres działalności Przedsiębiorstwa.
2.3. Struktura organizacyjna Firmy
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie.

Zakończenie.

Bibliografia.

Spis tabel i rysunków

Aneks.

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 19:06
autor: pisanie
Mamy nadzieję, że teraz będzie dobrze:

Spis treści.
Wstęp.
Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w świetle literatury.
1.1. Istota i zakres logistyki zaopatrzenia
1.2. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia
1.3. Metody klasyfikacji zapasów
1.4. Planowanie wielkości zapasów
Rozdział II. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Energa-Operator SA. Oddział
w Olsztynie.
2.1. Powstanie i rozwój Spółki
2.2. Zakres działalności Przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna Firmy
Rozdział III. Organizacja logistyczna procesów zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Energa-Operator SA. Oddział w Olsztynie.
3.1. Ogólna charakterystyka procesów zaopatrzenia Spółki
3.2. Logistyka procesów zaopatrzenia Przedsiębiorstwa
3.3. Ocena i podsumowanie funkcjonowania procesów zaopatrzenia Firmy
Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel i rysunków
Aneks.

Pozdrawiamy

Re: Logistyka procesów zaopatrzenia na przykładzie Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie

: 15 mar 2019, 19:09
autor: Mich
Dla mnie jest super, ale zobaczymy co powie promotor.
Pozdrawiam