Strona 1 z 1

Tematy

: 09 paź 2017, 12:59
autor: pisanie
Padło pytanie o tematy z logistyki, może więc kilka tematów z zakresu prawa:

Prawne aspekty wykorzystanie Internetu w reklamie
Adwokat i radca prawny jako dwa zawody prawnicze
Prawne aspekty molestowania seksualnego w pracy
Zaprzeczenie ojcostwa w polskim prawie cywilnym
Ochrona pracy w prawie polskim
Samorząd terytorialny RP i jego funkcje prawotwórcze
Wpływ regulacji administracyjno-prawnych na proces developerski
Hipoteka w świetle aktualnego stanu prawnego

Re: Tematy

: 03 kwie 2018, 17:40
autor: student
Moja dziewczyna będzie pisać pracę o samorządzie terytorialnym. Czy moglibyście zaproponować plan?

Re: Tematy

: 03 kwie 2018, 17:42
autor: pisanie
Możemy, ale musimy znać dokładny temat pracy i wiedzieć jakiego typu ma to być praca (licencjacka, magisterska).

Re: Tematy

: 22 maja 2018, 20:10
autor: student
Temat to "Budżet jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego". Praca licencjacka

Re: Tematy

: 22 maja 2018, 20:17
autor: pisanie
Proszę bardzo, przykładowy plan:

Wstęp

Rozdział I. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
1.1. Miejsce finansów lokalnych w strukturze finansów publicznych
1.2. Rozwój dziedziny finansów samorządowych w Polsce
1.3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Finansowanie samorządów w Polsce
1.3.2. Fundusze UE wspierające jednostki samorządu terytorialnego
1.3.3. Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego

Rozdział II. Kierunki wydatków jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Ekonomiczne i prawne klasyfikacje wydatków publicznych
2.2. Struktura wydatków jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych
2.3. Charakterystyka prawa zamówień publicznych

Rozdział III. Ocena wykonania budżetu gminy X w latach 2015-2017
3.1. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2015
3.2. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2016
3.3. Wykonanie budżetu gminy X w roku 2017
3.4. Ocena gospodarowania finansami gminy X w latach 2015-2017

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Re: Tematy

: 02 lut 2020, 19:48
autor: pisanie
Kilka lat minęło, więc lata należałoby zaktualizować - z 2015-2017 na 2017-2019